Розмір шрифту: А А А Колір сайту: А А А Зображення
Параметри Звичайна версія

Параметри шрифту:

Виберіть шрифт: Arial Times New Roman
Інтервал між символами: Стандартний Середній Великий

Параметри шрифту:

Чорним по білому
Білим по чорному
Синім по голубому
Коричневим по бежевому
Зеленим по коричневому

Головна / Економіка та інвестиції / Регуляторна діяльність

Регуляторна діяльність

 

ПЛАН підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

ПЛАН - ГРАФІК відстеження результативності дії регуляторних актів на 2020 рік

Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Постанова КМУ  Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта


 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

_____________А.ПАЧЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

 ПЛАН

підготовки проектів регуляторних актів

на 2019 рік

 

 

п/п

 

Назва проекту

регуляторного акту

 

Термін

виконання

Місцеві органи виконавчої влади, що розроблятимуть регуляторний акт

--

--

 

--

 

--

 

 

 

Начальник відділу економіки

райдержадміністрації                                                                 Ольга БОЛЮБАШ

 

 

 

Зміни до плану діяльності 

Калинівської районної державної адміністрації 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

 

Вид проекту

 

Назва проекту

 

Цілі прийняття

Строки підготовки проекту

Найменування підрозділів, відповідальних за розроблення проекту

Розпорядження голови Калинівської районної державної адміністрації

Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Проект розпорядження  розроблено з метою затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації та Регламенту його роботи, яким встановлено правові засади організації діяльності, визначено структуру та компетенцію Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

4 квартал 2013 року

Управління економіки районної державної адміністрації

Розпорядження голови Калинівської  районної державної адміністрації

Про  затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Проект розпорядження розроблено з  метою затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

4 квартал 2013 року

Управління економіки районної державної адміністрації

ПОВІДОМЛЕННЯ

на публічне обговорення виноситься 
проект розпорядження голови Калинівської районної державної адміністрації 
«Про затвердження Положення та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації»

 

Калинівська районна державна адміністрація відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднює проект розпорядження голови Калинівської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації» разом з аналізом його регуляторного впливу.

Проект розпорядження розроблений відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 03.07.2009 року №508 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», Постанов Кабінету Міністрів Українивід 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» з метою затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації.

Дія акта поширюється на усіх суб'єктів господарювання юридичних та/або фізичних осіб, які мають право на отримання адміністративних послуг у Калинівському районі.
З проектом розпорядження та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися на офіційному сайті Калинівської районної державної адміністраціїrda_kalynivka@vin.gov.ua  у розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження надсилати на адресу розробника (управління економіки  Калинівської районної державної адміністрації, площа Леніна, 1, м.Калинівка, Вінницька область, 22400; телефон 2-14-53, тел./факс 2-10-72; e-mail: rda_kalynivka@vin.gov.ua) та Держпідприємництва України (вул.Арсенальна, 9/11, м.Київ, 01011; e-mail: inform@dkrp.gov.ua ). 
Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження приймаються в письмовому або в електронному вигляді на вищевказані адреси протягом місяця з дати його оприлюднення.

Голова районної  державної адміністрації 

В.ПОЛІЩУК

 

Аналіз регуляторного впливу

розпорядження голови Калинівської районної державної адміністрації 
«Про затвердження Положення та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації»

1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та громадяни вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результату надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.
Необхідність прийняття розпорядження «Про затвердження Положення та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Калинівському районі:

 1. відсутність достатньої та зрозумілої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
 2. представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях;
 3. необхідність звернення до кількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;
 4. одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;
 5. необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
 6. відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг.

2Визначення цілей державного регулювання.
Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади. 
Основним завданням прийняття цього акту є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Калиновському районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг. 
Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження Положення та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

 1. забезпечити отримання суб’єктами господарювання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки;
 2. організувати надання адміністративних послуг у найкоротший строк, в комфортних умовах та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 3. спростити процедури отримання адміністративних послуг та поліпшити якість їх надання;
 4. забезпечити вільний доступ суб’єктів звернень до інформації про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються в Центрі;
 5. удосконалити взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.
Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей: 
Перша альтернатива. 
Збереження існуючого стану: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг: процедура непрозора, відсутній громадський контроль. Дана альтернатива не відповідає Закону України  „Про адміністративні послуги“. 
Від такої альтернативи необхідно відмовитись.
Друга альтернатива. 
Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо в Центр, створення якого передбачає чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру: адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових осіб, задіяних у забезпеченні надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України „Про адміністративні послуги“.
Запровадженням надання адміністративних послуг через Центр реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:
- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
-   рівність перед законом;
-   доступність інформації про надання адміністративних послуг;
-   неупередженість та справедливість;
-   доступність та зручність для суб’єктів звернень:
-    відкритість та прозорість;
-  реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

         4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи. 
Механізмом розв’язання проблеми є  затвердження  Положення про Центр надання адміністративних послуг Калинівської райдержадміністрації та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської райдержадміністрації, яким передбачено створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку                      надання адміністративних послуг, встановлення чіткого порядку взаємодії в одному приміщенні суб’єктів надання адміністративних послуг.

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта. 
У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законами України „Про адміністративні послуги“, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, відповідно до статей 6,13, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, постановами Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг“ та від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», дорученнями Вінницької обласної державної адміністрації від 22.02.2013 року №01-1-14/1159 та від 01.07.2013 року №01-1-14/3984 щодо організації створення центрів надання адміністративних послуг в районах та містах обласного значення Вінницької області, розпорядження голови Калинівської райдержадміністрації від 01.10.2013 року №277  „Про створення Центу надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації“.
Центром надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернень (фізичним  та юридичним особам) адміністративних  послуг, відповідно до переліку, затвердженого головою районної державної адміністрації.
Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

 1. спрощення процедури надання адміністративних послуг,  її відкритість та прозорість;
 2. скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;
 3. отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;
 4. забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків  надання адміністративних послуг;
 5. тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

Проект розпорядження негативних чинників не має.
Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.


Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту 
розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку надавачів адміністративних послуг.

 Надання адміністра­тивних 
  послуг через Центр 
  здійснюється у відповідності із 
  вимо­гами Закону «Про 
  адміністративні послуги». 
  Дотримання принципу 
  організаційної єдності, 
  формування в суспільстві 
  позитивного іміджу влади.

 

   

Громадяни

  Немає

 Забезпечення оперативності, 
  доступності та зручності для 
  суб’єктів звернень при наданні 
  адміністративних послуг, 
  наявність і доступність 
  інформації, отримання
  громадянами професійних 
  консультацій щодо переліку та 
  порядку надання адміністративних послуг.

Суб’єкти господар­ської діяльності

  Немає

 Забезпечення оперативності, 
  відкритості, прозорості, 
  доступності, зручності для 
  суб’єктів звернень при наданні 
  адміністративних послуг.
  Передбачається, що видача 
  документів дозвільного 
  характеру у сфері господарської 
  діяльності, буде здійснюватися у 
  встановленому законодавством 
  порядку в дозвільному центрі, 
  утвореному відповідно до Закону 
  України "Про дозвільну систему 
  у сфері господарської 
  діяльності ", який є складовою 
  частиною Центру надання 
  адміністративних послуг. 
  Отримання адміністративних 
  послуг в одному приміщенні за 
  принципом «єдиного вікна».

      
7. Термін дії акта. 
Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації» - є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого часу.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта. 
В результаті впровадження регуляторного акта будуть вивчатися такі показники результативності регуляторного акта: 
8.1. Кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги в Центрі надання адміністративних послуг Калинівської райдержадміністрації.
8.2. Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг. 
8.3. Середній термін розгляду звернення.

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті Калинівської районної державної адміністраціїrda_kalynivka@vin.gov.ua.

8.5. Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг при Х  районній державній адміністрації для даного регуляторного акту не передбачається. 
8.6. На виконання регуляторного акту кошти і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, не передбачено.
8.7. Надходження коштів при прийнятті даного регуляторного акту до державного та місцевого бюджетів не зміниться.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта. 
Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.
Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови Калинівської районної державної адміністрації.
Обрано статистичний метод проведення  для відстеження результативності регуляторного акту.  Будуть використовуватись статистичні та соціологічні дані, отримані методом анкетування.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до районної державної адміністрації від громадян, та за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.
Заходи з проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитися державним адміністратором районної державної адміністрації.

Начальник управління економіки
райдержадміністрації 

О.БОЛЮБАШ

 

 


Про затвердження Положення 
та Регламенту роботи Центру 
наданняадміністративних
послуг Калинівської районної 
державної адміністрації

Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», доручень обласної державної адміністрації від 22.02.2013 року №01-1-14/1159 та від 01.07.2013 року №01-1-14/3984 щодо організації створення центрів надання адміністративних послуг в районах та містах обласного значення Вінницької області та з метою створення доступних і зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг:
1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації (додається).
2. Затвердити Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації (додається).
3. Відділу  правової  та  кадрової  роботи  апарату  райдержадміністрації (Щур М.П.) подати дане розпорядження на державну реєстрацію до управління юстиції у Калинівському районі.
4. Розпорядження набирає чинності з моменту опублікування його у місцевих засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної 
державної адміністрації

В.ПОЛІЩУК

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг
Калинівської районної державної адміністрації

1. Центр надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації (далі - Центр) - це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора.
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою Калинівської районної державної адміністрації. 
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Вінницької обласної державної адміністрації та голови Калинівської районної державної адміністрації,  положенням про Центр. 
4. Основними завданнями Центру є:

 1. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 2. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;
 4. забезпечення чіткого контролю за термінами надання адміністративних послуг;
 5. оптимізація документообігу та інформаційного обміну даними між суб’єктами надання адміністративних послуг.

  5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою Калинівської районної державної адміністрації
  6. У Центрі за розпорядженням голови Калинівської районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації. 
  7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
  8. Складовою частиною Центру, утвореного при районній державній адміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
  9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Калинівської районної  державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг. 
  10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади керівником Центру.  Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Калинівської районної  державної адміністрації. 
  11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру. 
  12.Основними завданнями адміністратора є:

 1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
 2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
 4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
 5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

  13. Адміністратор має право: 
  13.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.
  13.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
  13.3. Інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень. 
  13.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.
  13.5. Порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру. 
  14. Здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру покладається на управління економіки райдержадміністрації. Центр очолює керівник цього управління. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації. 
  15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на Центр:
  15.1. Здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру. 
  15.2. Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру. 
  15.3. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків. 
  15.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів. 
  15.5. Сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Калинівської районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру. 
  15.6. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів. 
  15.7. Може здійснювати функції адміністратора. 
  15.8. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр. 
  16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями. 
  17. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням голови районної державної адміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою Калинівської райдержадміністрації.
  18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Начальник управління економіки
райдержадміністрації 

О.БОЛЮБАШ

РЕГЛАМЕНТ
роботи Центру надання адміністративних послуг
Калинівської районної державної адміністрації

1. Загальні положення 
1.1. Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації (далі – Регламент) встановлює порядок організації діяльності Центру.
1.2.  Учасники Центру та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, вимогами до підготовки технологічних та інформаційних карткок адміністративних послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг, розпорядженнями голови Калинівської райдержадміністрації, Положенням та Регламентом роботи Центру.
1.3. Регламент розроблено з урахуванням  Указу Президента України від 03.07.2009 №508 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» (з наступними змінами), від 05.01.2011 №33 «Деякі питання надання платних адміністративних послуг», від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», керуючись дорученнями обласної державної адміністрації від 22.02.2013  №01-1-14/1159  та від 01.07.2013 №01-1-14/3984 щодо організації створення центрів надання адміністративних послуг в районах та містах обласного значення Вінницької області.
1.4. Основні принципи роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації:

 1. принцип «єдиного вікна» та організаційної єдності;
 2. доступність та зручність отримання адміністративних послуг;
 3. прозорість та відкритість дій у сфері надання адміністративних послуг;
 4. формування ефективної системи взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг та суб’єктів звернень;
 5. функціонування постійно діючої системи інформаційного забезпечення суб’єкта звернення;
 6. встановлення зворотного зв’язку із замовниками адміністративних послуг;
 7. захищеність персональних даних.

1.5. Основна інформація для замовника щодо надання адміністративних послуг описується у відповідних інформаційних картках, а процедура проходження документів щодо надання послуг - у відповідних технологічних картках.
1.6. Інформаційні та технологічні картки, зміни до них, розробляються структурними підрозділами райдержадміністрації - учасниками Центру та затверджуються головою Калинівської райдержадміністрації за поданням керівника адміністративного органу - учасника Центру. Розробка та затвердження інформаційних і технологічних карток інших адміністративних органів провадиться відповідно до Порядку взаємодії, погодженого керівниками адміністративних органів – учасників Центру.

 

2Порядок надання адміністративних послуг
2.1. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги з компетенції Центру та повернення вихідного пакету документів здійснюється виключно в Центрі. 
2.2. Замовник має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, в тому числі через представника, або шляхом використання поштового зв’язку. 
2.3. Якщо вхідний пакет документів подається представником особи, до нього додаються документи, які підтверджують його повноваження. 
2.4. З метою отримання адміністративних послуг суб’єкт звернення звертається до адміністратора із заявою на отримання адміністративної послуги, що подається в письмовій чи усній формі в залежності від вимог чинного законодавства. 
Письмова заява може бути подана особисто або надіслана поштою, а у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
2.5. До заяви додаються документи, необхідні для отримання адміністративної послуги. Прийняття вхідних документів здійснюється відповідно до інформаційних карток. Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом. Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом. 
2.6. Заява та документи, що додаються до неї, реєструється в журналі обліку/реєстрації звернень, заяв та документів, необхідних для надання адміністративних послуг.
2.7. Заява та документи протягом цього або наступного робочого дня передаються суб’єкту надання адміністративної послуги. Копія заяви зберігається в адміністратора. 
2.8. Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб’єктом звернення.
2.9. Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом. У разі, якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.
2.10. Послуги, що надаються у Центрі надання адміністративних послуг, є безкоштовними. 
При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата. Розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та економічного значення.
Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових, не передбачених законом, платежів або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється.
  2.11. Вихідні пакети документів про кожну надану адміністративну послугу у паперовій формі зберігаються в приміщенні Центру до моменту їх отримання замовниками. 
2.12. Вихідний пакет документів видається замовнику після пред’явлення  документів, що посвідчують особу (у разі отримання документів представником замовника – документ, що посвідчує повноваження представника) та документів, що підтверджують факт оплати за вихідний пакет документів (в разі, якщо такі послуги є платними згідно з вимогами чинного законодавства).

3. Відповідальність 
3.1. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративних послуг замовникам несе виконавець у порядку, визначеному діючим законодавством України. 
3.2. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг (термінів розгляду, процедури розгляду, розміру плати тощо) адміністратори Центру інформують про це керівника Центру. 
3.3. Адміністративні акти, отримані замовником через Центр надання адміністративних послуг, оскаржуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

4. Режим роботи Центру надання адміністративних послуг
4.1. Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг Калинівської районної державної адміністрації: 
площа Леніна, 1, м.Калинівка, Вінницька обл., 22400.
4.2.  Режим роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської районної держвної адміністрації: 
           Центр працює щоденно, крім вихідних та святкових днів,  з 8.00 до 17.00 год.
           Прийом документів адміністратором здійснюється щодня з 8.00 до 17.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.
           Телефон для довідок  -  2-16-66.
Центр є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. 
За рішенням голови Калинівської районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути змінено.

 

Начальник управління економіки
райдержадміністрації 

О.БОЛЮБАШ